Stappenplan

Een stappenplan is een goed begin als je voor jezelf wilt beginnen. Met een stappenplan kun je alles goed op een rijtje zetten. Hieronder bieden wij je een aanzet voor zo’n stappenplan. Er wordt kort uitgelegd wat met elke stap wordt bedoeld. Om meer te weten van elke stap moet je op de links klikken in de tekst.

1 Stappenplan: Oriëntatie/idee 

Alles begint met een idee. In je hoofd ontwikkelt zich dat razendsnel: je bent waarschijnlijk binnen enkele jaren directeur van een goed lopend bedrijf. In de praktijk gaat dit helaas niet zo snel en gemakkelijk. Het is dan ook een goed idee om jouw ideeën te bespreken met familie, vrienden en bekenden. Natuurlijk kun je ook een adviesbureau, dat zich richt op startende ondernemers, raadplegen. Zij kunnen je ook helpen om jouw ideeën om te zetten in concrete stappen. Ga vooral niet overhaast van start. Wat nu een goed idee lijkt is dit over enkele weken/maanden nog steeds. Dit brengt ons bij stap 2.

2 Stappenplan: Ondernemingsplan

Om jouw idee te toetsen op haalbaarheid schrijf je een ondernemingsplan. Dit plan schrijf je in eerste instantie voor jezelf om duidelijk te maken wat er allemaal komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf. Met een ondernemingsplan is het gemakkelijker om in een later stadium anderen ervan te overtuigen dat je een goed idee hebt. Dit kan belangrijk zijn om bijvoorbeeld externe financiering te krijgen. In een ondernemingsplan komen de sterke en zwakke kanten van de ondernemer en de kansen en bedreigingen van de onderneming aan het licht.

Ondernemingsplan  Financiering
 

3 Stappenplan: Kamer van Koophandel en btw-nummer

Voordat je daadwerkelijk kunt beginnen zult je je waarschijnlijk moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Voor de inschrijving in het handelsregister moet je persoonlijk langskomen en en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel
 

Eenmanszaken kunnen bij hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) meteen hun btw-identificatienummer meenemen. VOF’s en CV’s krijgen hem één week na hun inschrijving bij de KvK vanzelf door de Belastingdienst toegezonden.

Belastingdienst
 

4 Stappenplan: Huisvesting 

Waar ga je werken? Dat kan thuis zijn, of je kunt een bedrijfspand huren of zelfs kopen. Waar je uiteindelijk ook voor kiest, je zult met een aantal zaken rekening moeten houden. Welke eisen stelt je aan de ruimte? Wat is het bestemmingsplan van die ruimte? Kun je op die locatie eventueel uitbreiden? Welke regels gelden voor jouw bedrijfsruimte, val je onder winkel- of horecaruimte of onder kantoorruimte? Al deze zaken moet je eerst goed uitzoeken voor je een beslissing neemt.

Huisvesting
 

5 Stappenplan: Kiezen van een rechtsvorm

Als je een bedrijf start dan moet je een rechtsvorm kiezen voor je bedrijf. Bij de keuze van een rechtsvorm spelen aspecten als kosten, fiscale en juridische gevolgen een grote rol. Allereerst speelt mee of je alleen gaat werken of gaat samenwerken met anderen. En wat brengen die anderen dan eventueel mee aan arbeid, goederen, goodwill of geld? Als je alle aspecten op een rijtje zet, dan kun je kiezen uit rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, vof, CV, maatschap) en rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid (BV, NV, coöperatie, vereniging, stichting).

Rechtsvormen 
 

6 Stappenplan: Verzekeringen

Als ondernemer loop je risico’s. Die risico ’s kun je afdekken door je te verzekeren. Persoonlijke verzekeringen dekken niets voor je zaak, je ult dus zakelijke verzekeringen moeten afsluiten als je je bedrijf wilt verzekeren. Denk dan aan verzekeringen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, pensioen, glasschade, de inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, transport, inkomstenderving, diefstal en ga zo maar door. Het is aan jou om te beoordelen welke verzekeringen je nodig denkt te hebben, want buiten de zorgverzekering en een WA-verzekering als je een auto hebt is er geen verplichting om je te verzekeren. Als je financiering bij een bank hebt geregeld, dan kan de bank eisen dat je de verzekeringen bij hun afsluit. (Let op: deze koppelverkoop is nu verboden) Is dit niet het geval, ga dan naar onafhankelijke assurantieadviseurs. Je kunt dan samen op zoek naar de meest geschikte verzekeringen.

Bedrijfsverzekeringen
 

7 Stappenplan: Financiering

Om je bedrijf te kunnen starten heb je soms extern geld nodig. Er zijn vele manieren waarop je aan geld kunt komen. Normaal gesproken zul je zelf een gedeelte van het startkapitaal moeten financieren. Daarnaast kun je terecht bij banken, familie, leveranciers of particuliere investeerders. Om geld van deze personen of instanties los te krijgen zul je wel een goed onderbouwd financieel plan moeten hebben. Zo’n plan is ook onderdeel van het ondernemingsplan (zie punt 2).

Financieren   Ondernemingsplan
 

8 Stappenplan: Personeel

Als je bij de start van je bedrijf direct personeel in dienst moet nemen dan heeft dat consequenties. Allereerst moet je goed personeel vinden en zul je je personeel moeten aansturen en motiveren. Daarbij moet je werk uit handen kunnen geven. Heb je eenmaal goed personeel, dan moet je ze aanmelden bij uitvoeringsinstellingen om kenbaar te maken dat je werkgever bent, met de daarbij behorende verplichtingen (onder meer de inhoudingsplicht voor sociale verzekeringen). Daarnaast zult je per werknemer jaarlijks moeten opgeven welke bedragen er zijn ingehouden en uitbetaald aan de Belastingdienst. Ook kan de Arbeidsinspectie bij je langskomen om te kijken of je je wel aan de regels houdt.

Personeel
 

9 Stappenplan: Administratie

Je bent bij wet verplicht om een bedrijfsadministratie bij te houden en te bewaren. Alle basisgegevens die je op papier of elektronisch vastlegt moet je zeven jaar bewaren. Gegevens over onroerend goed moet je zelfs tien jaar bewaren. Uit je administratie moet je kunnen zien hoeveel btw je aan de Belastingdienst moet afdragen. Hiervoor moet je de facturen die je uitschrijft en betaalt bijhouden, net als je uitgaven en ontvangsten en het privégebruik van goederen en diensten.

Bedrijfsadministratie

Startbedrijf.nl
Logo