Subsidies Gelderland

Subsidies provincie Gelderland

Voor sommige bedrijven zijn er subsidiemogelijkheden in de provincie Gelderland. Of u in aanmerking komt voor een subsidie zult u samen met de subsidiegever moeten beoordelen. Hieronder vindt u de verschillende subsidiemogelijkheden met daarbij een korte uitleg over wie in aanmerking komen voor de betreffende subsidie.

Regionale subsidies

Kennisintensieve Doorstarters Stedendriehoek (KIDS)
Het project KIDS richt zich op jonge kennisintensieve bedrijven in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen bij het realiseren van hun groeidoelstelling. Bedrijven die streven naar groei lopen vaak tegen allerlei problemen aan. Door deelname aan het KIDS project kunt u als ondernemer ondersteuning krijgen door middel van individuele begeleiding, training en ondersteuning bij het zoeken naar externe financieringsmogelijkheden.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Ontwikkeling en investering MKB Gelderland (OEIMG)

Heeft u een bedrijf met maximaal 250 werknemers die werken in de sectoren industrie, transport, distributie, zakelijke dienstverlening en toerisme? Wanneer u innovatieprojecten of ontwikkelingsprojecten uitvoert, kan er risicodragend kapitaal worden gegeven. Bij een innovatie- of ontwikkelingsproject gaat het om het ontwikkelen van een product, techniek, dienst of systeem of technologie met toegevoegde waarde, dan wel nieuwe onderdelen daarvan. De uitvoering van de projecten vindt plaats in de regio Arnhem – Nijmegen.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Adviesregeling Nieuwe Bedrijvigheid (ANB)

Wanneer u een innovatieve ondernemer bent in een van de regio’s Amsterdam, Haaglanden, Rotterdam, Utrecht, Flevoland of Gelderland? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van een advies van de Stichting Nieuwe Bedrijvigheid.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Landelijke subsidies


Samenwerking Nederlandse Antillen (PSNA)

Heeft u interesse om zaken te doen met Antilliaanse bedrijven? Commerciële samenwerking tussen internationale bedrijven en Antilliaanse bedrijven wordt door de overheid gestimuleerd. Uw investeringen moeten ertoe leiden dat er een duurzame handelsrelatie tussen uw bedrijf en een Antilliaans bedrijf tot stand komt. Door uw investeringen, zullen wellicht andere bedrijven ook geneigd zijn om naar de Antillen te kijken voor het drijven van handel. Er zal zodoende een gunstiger investeringsklimaat ontstaan en werkgelegenheid worden gecreëerd.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Samenwerking met het buitenland 

De Europese Unie wil de samenwerking tussen landen binnen en buiten de EU stimuleren, daarvoor worden er verschillende Europese subsidies ter beschikking gesteld. De aanvraag moet voldoen aan de gestelde eisen van de subsidieverstrekker. In de onderstaande tabel kunt u Europese subsidies vinden, die relevant zijn voor (startende) ondernemers binnen de provincie Gelderland.

AIP2Asia Invest programma 2003-2007
Veel bedrijven richten zich op het buitenland. Asia Invest is een organisatie die het MKB ondersteunt bij het internationaliseren van hun activiteiten en het leggen van de eerste zakelijke contacten in Azië. Wanneer u plannen in die richting hebt, voorziet Asia Invest uw bedrijf van de informatie die u nodig heeft om beslissingen te kunnen nemen over de keuze van afzetmarkten, investeringen en samenwerkingsverbanden.
AL-InvestAL-Invest
De Europese Commissie bevordert de handel en investeringen tussen de bedrijven in de EU en Latijns-Amerikaanse bedrijven. Wanneer u als MKB-er samenwerkt met andere ondernemingen op het gebied van technologie, kennisuitwisseling, financiering of handel kunt u een bijdrage krijgen.
IBTAInvesteringsbevordering en Technische Assistentie Ontwikkelingslanden
U bent een Nederlandse ondernemer die samenwerkt of contacten heeft met bedrijven in een aantal landen in Europa, Centraal Azië, Azië, Afrika, Latijns-Amerika of de Caraïben. Om het lokale private bedrijfsleven in ontwikkelingslanden te stimuleren, geldt dit programma. Het moet gaan om ondernemingen die voor minimaal 10% in lokaal eigendom zijn.
IIInterreg III
INTERREG subsidieert internationale samenwerking in de grensregio’s. Wanneer u gevestigd bent in de buurt van de Nederlandse grens met België of Duitsland, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor subsidie. Er zijn specifieke programma’s per gebied gemaakt.
IIAE2DOGNNInterreg III A Euregio 2000-2006 Drenthe, Overijssel, Gelderland, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen
De Europese Unie wil de samenwerking van landen en regio’s steunen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en alle lidstaten hebben hiervoor geld beschikbaar gesteld. Dit geld is bestemd voor activiteiten die zich richten op grensoverschrijdende samenwerking tussen naburige regio’s.
IIAER2GNLNInterreg III A Euregio Rijn-Waal 2000-2006, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Noordrijn-Westfalen
Doelstelling van het Interregprogramma is de samenwerking op economisch en sociaal gebied binnen de Europese Unie te versterken door het stimuleren van grensoverschrijdende, transnationale en interregionale vormen van samenwerking. Tot het Duitse deel behoren de stad Duisburg en de Kreise Kleve en Wesel. Aan de Nederlandse zijde ligt het gebied van de Euregio in de regio’s Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, Noord-Limburg, Noordoost-Brabant, Rivierenland en West-Veluwe.
IIBTSPNEInterreg III B Transnationale samenwerking Programma Noordwest Europa
Interreg is een initiatief van de Europese Unie en richt zich op een harmonische duurzame ontwikkeling van de Europese ruimte. Interreg III B is gericht op regionale samenwerking tussen nationale, regionale en plaatselijke overheden op het gebied van ruimtelijke ordening, economische en sociale ontwikkeling van achtergestelde regio’s, duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Voor Nederland vallen alle provincies, behalve Drenthe, Friesland en Groningen, binnen het NWE-gebied.
IICISPWInterreg III C Interregionale samenwerking Programma West
Het Europese programma Interreg IIIC ondersteunt achterstandsregio’s of regio’s in een omschakelingsfase door middel van de vorming van netwerken en de uitwisseling van ervaringen van geslaagde projecten. Het instrument hiervoor is interregionale samenwerking.
JAPTAJapan Trade Action Programme
Nederlandse MKB-ondernemingen die willen exporteren naar Japan en nog weinig ervaring hebben op de Japanse markt, kunnen een beroep doen op financiering uit de JAPTA-regeling. JAPTA wil u stimuleren om te exporteren en brengt u in contact met geïnteresseerde Japanse bedrijven. Zij heeft toegang tot een uitgebreid Japans netwerk omdat de Japanse overheid bij dit programma betrokken is.
KP6Programma Samenwerking met niet EU-landen
De Europese Unie vindt het belangrijk om internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en technologie te ondersteunen. Dit is zowel voor de ontwikkeling van Europa als van landen buiten Europa een goede zaak. U kunt als bedrijf deelnemen aan een samenwerkingsproject. De projecten richten zich vooral op de volgende regio’s: het Middellandse Zeegebied, ontwikkelingslanden, westelijke Balkanlanden, Rusland en de Nieuwe Onafhankelijke Staten.
PESPProgramma Economische Samenwerking Projecten
Als u wilt exporteren naar landen die niet zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), of naar Hongarije, Polen, Tsjechië, Turkije, Mexico, Zuid-Korea, Aruba of de Nederlandse Antillen kunt u een vergoeding krijgen voor: – projectidentificatie, in uitzonderlijke gevallen in een land in transitie; – studies ter voorbereiding van een investering; – haalbaarheidsstudies; – stages en uitzending van Nederlandse en buitenlandse deskundigen.
PSOMProgramma Samenwerking Opkomende Markten
Als u wilt samenwerken met een bedrijf dat gevestigd is in een opkomende markt, zult u eerst onderzoeken wat uw kansen zijn in het buitenland. Heeft u een buitenlandse partner gevonden of heeft u een nieuw bedrijf opgericht in het buitenland, dan kunnen uw investeringsplannen financieel worden ondersteund. Het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) ondersteunt proefprojecten die voor u een startpunt kunnen zijn voor investeringen in of handel met bedrijven in opkomende markten in Afrika, Azië, Latijns Amerika, Centraal- en Oost-Europa.

De websites van de volgende organisaties geven uitleg:

www.minez.nl: Ministerie van economische zaken

www.gelderland.nl:  Provincie Gelderland

www.kvk.nl: Kamer van koophandel

www.mkbnet.nl: MKB

www.subsidieshop.nl: zoekmachine met subsidies voor ondernemers

Startbedrijf.nl
Logo