Subsidies Noord-Holland

Subsidies provincie Noord-Holland

Voor sommige bedrijven zijn er subsidiemogelijkheden. Of u in aanmerking komt voor een subsidie zult u samen met de subsidiegever moeten beoordelen. Hieronder vindt u de verschillende subsidiemogelijkheden met daarbij een korte uitleg over wie in aanmerking komen voor de betreffende subsidie. Buiten deze subsidies komen startende ondernemers in aanmerking voor de zogeheten fiscale faciliteiten. U heeft als u door de Belastingdienst wordt gezien als ondernemer recht op belastingaftrekposten. Meer hierover kunt u vinden in de rubriek Belastingdienst. 

Deelverordening Buitenlands Economisch beleid Noord-Holland (DBEBN)      

De provincie Noord-Holland wil met deze regeling de economische en internationale concurrentie van het Noord-Hollandse bedrijfsleven verbeteren. Dit doet zij door geld beschikbaar te stellen voor projecten die
zorgen voor de promotie van Noord-Holland als economisch aantrekkelijke provincie. Het doel is om zo buitenlandse investeringen aan te trekken; • internationaal zakendoen door Noord-Hollandse bedrijven stimuleren.        

Instantie(s)        
                 
Provincie Noord-Holland 

Postbus 123       

2000 MD Haarlem             

Telefoon: 023-5143143   

Telefax: 023-5144040      

E-mail: post@noord-holland.nl

Website: http://www.noord-holland.nl

De provincie stelt jaarlijks een aantal subsidieregelingen vast en voert deze zelf uit. De meest voorkomende onderwerpen van provinciale subsidies zijn: energie en milieu, welzijn, cultuur en recreatie, innovatie, scholing en werkgelegenheid en verkeer en vervoer. Vaak is er subsidie beschikbaar voor de vestiging en uitbreiding van bedrijven in de provincie.     

Onderwerpen                    

Internationale samenwerking, Regiobevordering       

Activiteiten                          

Kennis verspreiden            

Bedrijfsgrootte                   

Minder dan 250 medewerkers, 250 of meer medewerkers      

Sector & Branche                             

Handelsbedrijven                

Regio van activiteit                           

Nederland, Noord-Holland               

Vestigingsregio                 

Noord-Holland     

Bron                     

Provincies           
Subsidieshop.nl


Deelverordening Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen Noord-Holland (HIRB)
   

Heeft u plannen om of bent u bezig met efficiënt ruimtegebruik en het realiseren van een hoogwaardige kwaliteit op bedrijventerreinen in Noord-Holland, dan kunt u een beroep doen op deze regeling.Een bijdrage is mogelijk voor onderzoeken, procesmanagement en voor de uitvoering van projecten. De regeling kent zes speerpunten: efficiënt ruimtegebruik (meer bedrijvigheid per vierkante en kubieke meter), bereikbaarheid (efficiënter vervoer van goederen en personen), parkmanagement (beter beheer van het terrein), innovatie en vernieuwing in milieu en technologie, duurzaamheid bij de inpassing van bedrijven in de omgeving (draagkracht principe), veiligheid (sociale veiligheid, milieu- en verkeersveiligheid). Uw project moet zoveel mogelijk aansluiten bij één of meerdere van deze speerpunten.  

Meer informatie op website      

Instantie(s)   Provincie Noord-Holland  

Postbus 123  

2000 MD Haarlem  

Telefoon: 023-5143143  

Telefax: 023-5144040  

E-mail: post@noord-holland.nl  

Website: http://www.noord-holland.nl  

De provincie stelt jaarlijks een aantal subsidieregelingen vast en voert deze zelf uit. De meest voorkomende onderwerpen van provinciale subsidies zijn: energie en milieu, welzijn, cultuur en recreatie, innovatie, scholing en werkgelegenheid en verkeer en vervoer. Vaak is er subsidie beschikbaar voor de vestiging en uitbreiding van bedrijven in de provincie.  

Onderwerpen  
Regiobevordering   

Activiteiten  
Investeren (aanschaffen), Samenwerken   

Bedrijfsgrootte  
Minder dan 250 medewerkers, 250 of meer medewerkers   

Sector & Branche  
Industrie (productiebedrijven), Nutsbedrijven, Bouwnijverheid, Handelsbedrijven, Transport, Overige Bedrijven, Zakelijke dienstverlening/ICT, Transport over de weg, Transport over het water, Transport over het spoor, Transport door de lucht   

Regio van activiteit  
Nederland, Noord-Holland   

Vestigingsregio  
Noord-Holland   

Bron 

Provincies
Subsidieshop.nl

STEP Innovatiefonds Noord-Holland (SIN)   

Bent u ondernemer in het MKB en bent u gevestigd in de Kop van Noord-Holland? Dan kunt u voor een innovatief project in uw bedrijf in aanmerking komen voor een achtergestelde lening, een garantiestelling en/of participatie. U kunt subsidie krijgen voor productinnovatie, ontwikkeling van een nieuwe dienst en voor proces- en systeeminnovatie. Belangrijk is dat u kunt aantonen dat het project noodzakelijk is voor de continuïteit van uw bedrijf en het behoud van arbeidsplaatsen. Uw bedrijf moet gevestigd zijn in een van de gemeenten Anna Paulowna, Den Helder, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Texel, Wieringen, Wieringermeer of Zijpe.  

Meer informatie op website      

Instantie(s)   STEP Innovatiefonds p/a Kop & Munt  

Postbus 458  

1780 AL Den Helder  

Telefoon: 0223-661373  

Telefax: 0223-661245  

E-mail: info@kopenmunt.nl  

Website: http://www.kopenmunt.nl  

Het STEP Innovatiefonds is een samenwerkingsverband tussen de Rabobanken in de Kop van Noord-Holland, Kop & Munt het Regionaal Economische Stimuleringprogramma voor de Kop van Noord-Holland en de provincie Noord-Holland.  

Onderwerpen  

Innovatie & Technologie   

Activiteiten  

Investeren (aanschaffen)   

Bedrijfsgrootte  

Minder dan 250 medewerkers   

Sector & Branche  

Overige Bedrijven, Zakelijke dienstverlening/ICT   

Regio van activiteit  

Nederland, Noord-Holland   

Vestigingsregio  

Noord-Holland   

Bron  

Overig
Subsidieshop.nl

Subsidieverordening landbouw en visserij provincie Noord-Holland (SLEVPN)   

Wanneer u agrarisch ondernemer bent in de provincie Noord-Holland, dan kunt u voor projecten die zich richten op biologische en duurzame landbouw subsidie aanvragen. U kunt dit zelfstandig doen als klein of middelgroot bedrijf, maar ook in samenwerking met andere bedrijven. Projecten die in aanmerking komen, moeten betrekking hebben op: de promotie en afzetbevordering van biologische landbouwproducten; de versterking van de biologische keten; biologische onderwijs projecten; vermindering van de emissie van bestrijdingsmiddelen en nutriënten in de bollenteelt; energiebesparing en CO2-reductie in de glastuinbouw en de vermindering van de lichtuitstoot. Wanneer u omschakelt van reguliere naar biologische landbouw dan kunt u de kosten van certicering volledig vergoed krijgen.  

Meer informatie op website      

Instantie(s)   Provincie Noord-Holland  

Postbus 123  

2000 MD Haarlem  

Telefoon: 023-5143143  

Telefax: 023-5144040  

E-mail: post@noord-holland.nl  

Website: http://www.noord-holland.nl  

De provincie stelt jaarlijks een aantal subsidieregelingen vast en voert deze zelf uit. De meest voorkomende onderwerpen van provinciale subsidies zijn: energie en milieu, welzijn, cultuur en recreatie, innovatie, scholing en werkgelegenheid en verkeer en vervoer. Vaak is er subsidie beschikbaar voor de vestiging en uitbreiding van bedrijven in de provincie.  

Onderwerpen  

Milieu, Energie, Innovatie & Technologie, Landbouw   

Activiteiten  

Investeren (aanschaffen)   

Bedrijfsgrootte  

Minder dan 250 medewerkers   

Sector & Branche  

Landbouw, Visserij, Veeteelt, Tuinbouw   

Regio van activiteit  

Nederland, Noord-Holland   

Vestigingsregio  

Noord-Holland   

Bron 

Provincies

Subsidieshop.nl

Subsidieverordening professionele podiumkunsten provincie Noord-Holland (SPPPN)   

Bent u werkzaam als professioneel podiumkunstenaar? De provincie Noord-Holland biedt u de mogelijkheid subsidie aan te vragen wanneer u een voorstelling in deze provincie realiseert. Het moet dan gaan om een professionele toneel-, dans-, poppenspel- of muziektheaterproductie. Ook voor het uitvoeren voor een educatie- en productieplan dat samen met een instelling voor kunsteducatie is opgesteld, kunt u een bijdrage krijgen. Uitgesloten zijn voorstellingen die gehouden worden in de gemeente Amsterdam.  

Meer informatie op website      

Instantie(s)   Provincie Noord-Holland  

Postbus 123  

2000 MD Haarlem  

Telefoon: 023-5143143  

Telefax: 023-5144040  

E-mail: post@noord-holland.nl  

Website: http://www.noord-holland.nl  

De provincie stelt jaarlijks een aantal subsidieregelingen vast en voert deze zelf uit. De meest voorkomende onderwerpen van provinciale subsidies zijn: energie en milieu, welzijn, cultuur en recreatie, innovatie, scholing en werkgelegenheid en verkeer en vervoer. Vaak is er subsidie beschikbaar voor de vestiging en uitbreiding van bedrijven in de provincie.  

Onderwerpen  

Kunst en Cultuur   

Activiteiten  

Investeren (aanschaffen)   

Bedrijfsgrootte  

Minder dan 250 medewerkers   

Sector & Branche  

Landbouw, Industrie (productiebedrijven), Nutsbedrijven, Bouwnijverheid, Handelsbedrijven, Transport, Overige Bedrijven, Zakelijke dienstverlening/ICT, Transport over de weg, Transport over het water, Transport over het spoor, Transport door de lucht, Visserij, Veeteelt, Tuinbouw   

Regio van activiteit  

Nederland, Noord-Holland   

Vestigingsregio  

Noord-Holland   

Bron  

Provincies
Subsidieshop.nl

Subsidieverordening recreatie en toerisme provincie Noord-Holland (SRETPN)   

Als ondernemer in de provincie Noord-Holland kunt u voor het opzetten van een toeristische voorziening of een openluchtrecreatievoorziening subsidie krijgen. Voorwaarde is wel dat het project geen winstoogmerk heeft. Openluchtrecreatievoorzieningen moeten buiten de bebouwde kom aangebracht worden. Toeristische voorzieningen kunnen binnen én buiten de bebouwde kom in aanmerking komen voor subsidie. Voor de aanleg van een netwerk van fiets- en wandelpaden is een hogere subsidie mogelijk. Projecten kunnen betrekking hebben op: groengebieden; verbetering van het recreatief-toerististisch netwerk; plattelandstoerisme; kust; recreatie en toerisme op het water; cultuurhistorie toegankelijk maken.  

Meer informatie op website      

Instantie(s)   Provincie Noord-Holland  

Postbus 123  

2000 MD Haarlem  

Telefoon: 023-5143143  

Telefax: 023-5144040  

E-mail: post@noord-holland.nl  

Website: http://www.noord-holland.nl  

De provincie stelt jaarlijks een aantal subsidieregelingen vast en voert deze zelf uit. De meest voorkomende onderwerpen van provinciale subsidies zijn: energie en milieu, welzijn, cultuur en recreatie, innovatie, scholing en werkgelegenheid en verkeer en vervoer. Vaak is er subsidie beschikbaar voor de vestiging en uitbreiding van bedrijven in de provincie.  

Onderwerpen  

Regiobevordering, Recreatie en Toerisme   

Activiteiten 

Investeren (aanschaffen)   

Bedrijfsgrootte  

Minder dan 250 medewerkers, 250 of meer medewerkers   

Sector & Branche  

Overige Bedrijven   

Regio van activiteit  

Nederland, Noord-Holland   

Vestigingsregio  

Noord-Holland   

Bron  

Provincies
Subsidieshop.nl

Technologie- en Industriefonds voor Amsterdam en Noord-Holland (TIFAN)   

Het Amsterdam Science Park stimuleert nieuwe technologische bedrijvigheid in Amsterdam en de rest van Noord-Holland. Wanneer u een bedrijf heeft en dat bedrijf niet langer dan drie en een half jaar bestaat en bovendien hoogwaardige technologische producten ontwikkelt, kunt u in aanmerking komen voor een financiering. Dat betekent dat het Technologie- en Industriefonds een participatie krijgt in uw onderneming. Om in aanmerking te komen voor een financiering dient u een goed onderbouwd ondernemingsplan te schrijven.  

Meer informatie op website      

Instantie(s)   Technologie- en Industriefonds voor Amsterdam en Noord-Holland TIFAN  

p/a Amsterdam Science Park NV, Kruislaan 419  

1098 VA Amsterdam  

Telefoon: 020-5698402  

Telefax: 020-6685486  

E-mail: tifan@asp.nl  

Website: http://www.asp.nl  

TIFAN is een participatiemaatschappij voor technostarters en omvat het Technologie- en Industrie Fonds voor Amsterdam en Noord-Holland. Het is een initiatief van Amsterdam Science Park dat onder andere huisvesting en een uitgebreid dienstenpakket aan startende ondernemers biedt. Alle technocentra in Nederland staan op: http://www.technocentra.nl.  

Onderwerpen  

Innovatie & Technologie, Regiobevordering   

Activiteiten  

Investeren (aanschaffen), Ontwikkelen van producten (R&D)   

Bedrijfsgrootte  

Minder dan 250 medewerkers, 250 of meer medewerkers   

Sector & Branche  

Industrie (productiebedrijven), Zakelijke dienstverlening/ICT   

Regio van activiteit  

Nederland, Noord-Holland   

Vestigingsregio  

Noord-Holland   

Bron  

Overig  

Subsidieshop.nl

Startbedrijf.nl
Logo