Vergunningen

Vergunningen zijn belangrijk, en in sommige gevallen verplicht, als u een bedrijf wilt starten. Bij de Kamer van Koophandel (KvK) kun je in detail vinden welke vergunningen je voor uw bedrijf nodig heeft. Daarnaast stelt de gemeente waar jouw bedrijf gevestigd is/wordt ook bepaalde eisen. Voor deze specifieke eisen gelden per gemeente andere regels. Zowel bij de KvK als bij de gemeenten zijn er deskundigen die je op weg kunnen helpen in de doolhof der vergunningen. Op deze pagina vind je alvast enige algemene informatie over vergunningen die je zeker nodig hebt. | gemeenten |

Bestemmingsplan

In Nederland bepalen bestemmingsplannen van de overheid waar je wel en waar je niet jouw bedrijf mag opzetten. In deze bestemmingsplannen staat ook wat de gebruiksmogelijkheden zijn voor jouw bedrijfspand en perceel en wat er in de omgeving van jouw bedrijf allemaal nog kan gaan veranderen. Het is dus belangrijk om te weten wat er in het bestemmingsplan staat, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Ook moet je er rekening mee houden dat een gemeente een bestaand bestemmingsplan kan wijzigen. Het is belangrijk om de procedure hiervoor te kennen, want de toekomst van je bedrijf kan ervan afhangen.

Omgevingsvergunning

Om een en ander te vergemakkelijken is in 2010 de omgevingsvergunning ingevoerd. Onder de omgevingsvergunning vallen zo’n 25 andere vergunningen, waaronder de hieronder besproken Milieuvergunning, Bouwvergunning en Gebruiksvergunning. 

1. Milieuvergunning 

Als je een bedrijf in Nederland op wilt zetten krijg je te maken met de Wet Milieubeheer. Deze wet geldt voor vrijwel alle ondernemingen en is bedoeld om de milieuvervuiling binnen de wettelijke normen te houden. Als je hinder, gevaar, overlast of schade kan veroorzaken, dan heb je waarschijnlijk een vergunning nodig. Sommige ondernemers komen in aanmerking voor een vrijstelling. De Rijksoverheid heeft meer informatie.

2. Bouwvergunning

Wanneer je jouw bedrijfspand wilt gaan (ver)bouwen, dan moet je ook verschillende vergunningen aanvragen, dat kan met een omgevingsvergunning. Je krijgt dan namelijk te maken met de Woningwet, het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. Voor meer informatie kun je bij de gemeente waarin je gaat (ver)bouwen.

3. Gebruiksvergunning

Het vergunningstelsel brandveilig gebruik kent twee procedures. Namelijk;
– een procedure waarbij er een vergunning brandveilig gebruik wordt verleend. Veelal bekend onder de naam ‘gebruiksvergunning’, deze is noodzakelijk wanneer logies wordt verstrekt, kinderen onder de 12 jaar aanwezig zijn enz.
– de tweede procedure is een aanvraag waarbij er een ‘melding brandveilig gebruik’ wordt aangevraagd. Deze is pas verplicht wanneer gelijktijdig meer dan 50 personen in een winkel of kantoorpand worden toegelaten. De gebruiksvergunning en de melding brandveilig gebruik moeten beide schriftelijk (formulier en tekeningen) worden aangevraagd en worden met een korte procedure afgedaan. 

4. Overige omgevingsvergunningen

Andere omgevingsvergunningen zijn:

  • sloopvergunning
  • afvalbeschikking
  • huisvestingvergunning
  • monumentenvergunningen

Denk je een omgevingsvergunning nodig te hebben? Doe dan eerst de vergunningcheck. Een omgevingsvergunning aanvragen kan digitaal via het omgevingsloket online.

Lokale heffingen: vergunningen

Iedere gemeenteraad stelt een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op, die het gebruik van de openbare ruimte regelt (bijvoorbeeld voor terrassen, reclame). Aan de APV is meestal een vergunningenstelsel verbonden waarbij geldende verboden voor jou niet gelden als je daar een vergunning voor heeft gekregen. Aan het verkrijgen van deze vergunningen zijn kosten verbonden.

Markthandel

Voor markthandel is geen diploma nodig, maar je hebt wel een marktvergunning van de gemeente nodig. In de marktverordening van de gemeente staan de regels voor standhouders opgenomen. Bij de gemeente kun je informeren hoe de marktplaatsen worden toegewezen.

Horeca

Wil je een bedrijf in de horeca starten, dan heb je hiervoor een speciale vergunning nodig volgens de Drank- en horecawet. Je moet de vergunning rechtstreeks aanvragen bij de gemeente waar je jouw bedrijf wilt vestigen. Bovendien moeten de leidinggevenden in het bezit zijn van het diploma Sociale hygiëne. Ook hebben horecabedrijven een exploitatievergunning nodig. Daarnaast kan een horecabedrijf te maken krijgen met vergunningen voor bijvoorbeeld een terras, reclame-uitingen of speelautomaten. Omdat je al deze vergunningen moet regelen met de gemeente, is het verstandig om ruim van te voren met de gemeente contact op te nemen.

Ondernemers in de horeca-, recreatie- en cateringsector moeten hun onderneming binnen een maand aanmelden bij het Bedrijfschap Horeca en Catering. Dit is wettelijke verplicht.
Bedrijfschap Horeca en Catering |

Hierboven heb je een beknopt overzicht gekregen van de vergunningen die je waarschijnlijk moet aanvragen voor je een bedrijf kunt starten. Dat deze lijst niet helemaal compleet is zal duidelijk zijn, maar de eerste aanzet en de belangrijkste vergunningen zijn hier weergegeven. Voor complete lijsten en ondersteuning bij het aanvragen van vergunningen verwijzen we naar de gemeente en de KvK in jouw regio.

Winkeltijden

Winkels mogen van maandag tot en met zaterdag geopend zijn tussen 6.00 en 22.00 uur. Iedere avond kan dus koopavond zijn, maar winkeliersverenigingen maken soms afspraken over gezamenlijke opening of sluiting. Hoe druk het in jouw winkel is, kan immers afhangen van de drukte bij je buren. Of en welke winkels op zondag open mogen wordt tegenwoordig bepaald door de afzonderlijke gemeenten.

Voor eerste kerst-, paas-, pinkster-, hemelvaarts- en nieuwjaarsdag geldt een absoluut verbod op openstelling. Op tweede kerst-, paas- en pinksterdag mogen winkels eventueel wel geopend zijn. Op goede vrijdag, dodenherdenking (4 mei) en kerstavond (24 december) moeten de winkels om 19.00 uur gesloten zijn. Op Koninginnedag (30 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) mogen winkels gewoon open zijn.

Bij twijfel kan jouw gemeente, brancheorganisatie of de KvK je alles vertellen over de plaatselijke toegestane openingstijden.

Startbedrijf.nl
Logo