Zelfstandigenaftrek

Aftrekposten Belastingdienst voor ondernemers

Een van de leuke dingen aan het ondernemerschap zijn de ondernemersaftrekmogelijkheden die de fiscus biedt. Iedere ondernemer heeft recht op een of meerdere van deze aftrekmogelijkheden als hij of zij voldoet aan de volgende voorwaarden (voor belastingjaar 2013) van de Belastingdienst: 

  • U drijft de onderneming zelf (of samen met anderen)
  • U bent op 1 januari 2013 nog geen 65 jaar
  • U voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar in uw onderneming actief zijn).

Zelfstandigenaftrek 2013

De zelfstandigenaftrek geldt voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen en die bij het begin van het jaar nog 65 jaar oud zijn (voor deze groep is de zelfstandigenaftrek 50%). De zelfstandigenaftrek is vanaf 1 januari 2012 een vast bedrag: € 7.280. onderstaand schema is dan ook alleen maar geldig voor ondernemers in 2011.

De zelfstandigenaftrek voor 2011 zag er zo uit (voor ondernemers onder 65 jaar):

€ 14.045€ 9.484
€ 14.045€ 16.295€ 8.817
€ 16.295€ 18.540€ 8.154
€ 18.540€ 53.070€ 7.266
€ 53.070€ 55.315€ 6.633
€ 55.315€ 57.565€ 5.931
€ 57.565€ 59.810€ 5.236
€ 59.810€ 4.602

Startersaftrek voor ZZP’ers

Als startende ondernemer kunt u aanspraak maken op een verhoging van de zelfstandigenaftrek. In de eerste vijf jaren van de onderneming kunt u deze extra aftrek maximaal drie keer toepassen. Wie bij het begin van het jaar de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en voor het eerst een bedrijf begint heeft recht op 100% startersaftrek. In 2011, 2012 en 2013 is de startersaftrek € 2.123, -. 

  • U heeft in 2009 t/m 2013 maximaal tweemaal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek;
  • U heeft in 2009 t/m 2013 minimaal 1 jaar geen onderneming gehad.
  • U heeft in 2013 recht op zelfstandigenaftrek;

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt bent en u start een eigen onderneming, dan heeft u recht op ‘startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid’. Daarbij geldt dat u de onderneming start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering en voldoet aan het verlaagde urencriterium van 800 uur. De aftrek bedraagt € 12.000, € 8000 en € 4000 voor respectievelijk het 1e, 2e en 3e jaar. De aftrek kan niet hoger zijn dan de winst.

Rekenmodule

De Belastingdienst heeft ook een rekenmodule gemaakt waarmee startende ondernemers kunnen kijken voor welke voordelen ze in aanmerking komen.

rekenmodule aftrekposten |

Startbedrijf.nl
Logo