ZZP Nederland start samenwerking met Quasir en Stichting Zorggeschil

Om het ondernemers in de zorg gemakkelijk te maken te voldoen aan de eisen uit de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is ZZP Nederland een samenwerking aangegaan met Quasir en Stichting Zorggeschil.

Wettelijke verplichting

Een van de eisen uit de WKKGZ is dat zorgaanbieders een klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting  bij een door de minister erkende geschilleninstantie moeten hebben. Via ZZP Nederland kunnen zzp’ers/ondernemers eenvoudig aan deze eisen voldoen.

Drie-eenheid

Met de koppeling van de drie organisaties is het beste verenigd. Er wordt een compleet en kwalitatief goed totaalproduct geboden. ZZP Nederland bundelt als overkoepelende organisatie de zzp’ers. Door een overeenkomst met Quasir heeft ZZP Nederland geregeld dat de bij haar aangesloten zzp’ers beschikken over een klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris op afroep en zijn aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil, een door Stichting Zorggeschil in stand gehouden en door de Minister erkende geschilleninstantie.

Terugwerkende kracht

Ondernemers die nog geen klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie hebben, kunnen alsnog in de regeling worden opgenomen per 1-1-2017, zodat aan de wet wordt voldaan.

Voordelig tarief

Deze bundeling van kracht leidt ook tot een kostenvoordeel. Aansluiten voor deze wettelijk vereiste regeling kost ondernemers 50 euro. Naast de jaarlijkse kosten van het abonnement is er geen eigen bijdrage of een eigen risico verschuldigd. Wel is vereist dat deelnemers zijn aangesloten bij ZZP Nederland (€ 20 p.j.).

Startbedrijf.nl
Logo