Disclaimer

Informatie op deze site
StartBedrijf.nl is een onderdeel van DBSW Travel Media BV. Hoewel deze site zeer zorgvuldig is samengesteld, sluit DBSW Travel Media BV iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. De gebruiker van de site wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op zijn/haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

StartBedrijf.nl bevat links naar externe websites. DBSW Travel Media BV is niet aansprakelijk voor de externe links en heeft geen controle over de inhoud van die websites. DBSW Travel Media BV vrijwaart zich van alle juridische consequenties. De adverteerders op StartBedrijf.nl hebben geen redactionele invloed op de inhoud van de website. De redactie van StartBedrijf.nl houdt de eindverantwoordelijkheid over de teksten op de website.

Privacy
Op deze website gebruiken we cookies om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina’s die u bezoekt. Met deze gegevens kunnen we de kwaliteit van onze site controleren en verbeteren. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor DBSW Travel Media BV en zal niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Voor externe publicaties is bronvermelding met een link verplicht.

© StartBedrijf.nl, Groningen, 2005-2024

Startbedrijf.nl
Logo